Нийтлэл

08/24/2021 / by delko admin

Хөл хорионы үед цахим худалдааны сайтуудад ямар бараа бүтээгдэхүүн хамгийн эрэлттэй байсан бол?

Эцсийн хэрэглэгчид хүргэлтийг илүү ухаалаг төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хүргэхээр дэлхий дахинд хүргэлтийн компаниуд хичээсээр байна.

Explore More
08/21/2021 / by delko admin

Хүргэлт илүү ухаалаг боллоо…

Эцсийн хэрэглэгчид хүргэлтийг илүү ухаалаг төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хүргэхээр дэлхий дахинд хүргэлтийн компаниуд хичээсээр байна.

Explore More
08/21/2021 / by delko admin

Ухаалаг хүргэлтийн шийдэл

Эцсийн хэрэглэгчид хүргэлтийг илүү ухаалаг төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хүргэхээр дэлхий дахинд хүргэлтийн компаниуд хичээсээр байна.

Explore More
08/19/2021 / by delko admin

Хүргэлтийн 5 инноваци

Эцсийн хэрэглэгчид хүргэлтийг илүү ухаалаг төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хүргэхээр дэлхий дахинд хүргэлтийн компаниуд хичээсээр байна.

Explore More
08/19/2021 / by delko admin

БНХАУ-ын хүргэлтийн зах зээл

БНХАУ-д хүргэлтийн 1200 компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч үнэхээр чадвартай, өөрсдийн хүргэх сүлжээтэй цогц системтэй компани цөөхөн байна.

Explore More