Нийтлэл

02/24/2021 / by delko admin

Интернет худалдаа гэж юу вэ?

Өнөөдөр Монгол улсад 600 гаруй интернет худалдааны компани бичиг баримтаа авч, улсад бүртгэлтэй явж байгаа бол 120 гаруй нь идэвхитэйгээр үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж байна.

Explore More