Archive

Featured Image
Инноваци, Хүргэлт / 08/19/2021 / Нийтэлсэнdelko admin

Хүргэлтийн 5 инноваци

Эцсийн хэрэглэгчид хүргэлтийг илүү ухаалаг төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хүргэхээр дэлхий дахинд хүргэлтийн компаниуд хичээсээр байна.

Цааш унших